Get Adobe Flash player

O szkole

Szkoła Muzyczna Stowarzyszenia Artystycznego Żory

Szkoła muzyczna została powołana do życia we wrześniu 2002 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów byłej Prywatnej Szkoły Muzycznej Spółki Cogito. Grupa założycielska ustanowiła zasady funkcjonowania nowej szkoły i stworzyła regulamin pracy tej placówki. Głównym zadaniem szkoły jest prowadzenie zajęć z zakresu nauki gry na instrumentach.

Zajęcia prowadzone są w formie lekcji indywidualnych. W niektórych sytuacjach dopuszczone jest prowadzenie lekcji w grupie dwuosobowej. W szkole działają następujące klasy instrumentów:

- fortepian

- gitara

- skrzypce

- klarnet

- saksofon

- flet poprzeczny

- elektroniczne instrumetny klawiszowe

Studio Piosenki - nowość od roku szkolnego 2013/14

Od roku szkolnego 2011/2012 istnieje w szkole również klasa wokalu – zajęcia odbywają się również w formie lekcji indywidulanych. W zależności od potrzeb i zainteresowania uczniów w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia grupowe (grupy od 6-12 osób):

- zajęcia umuzykalniające z elementami wstępnej gry na instrumentach (dla dzieci w wieku 5-6 lat)

- zespoły wokalne (dzieci w wieku 6-12 lat)

- zespoły instrumentalne

- audycje muzyczne.

Rekrutacja dzieci do szkoły odbywa się w formie wstępnego przesłuchania i oceny predyspozycji i zdolności muzycznych. Dzieci w wieku 5-8 lat są przyjmowane do sześcioletniego cyklu nauki na tak zwany „dział dziecięcy". Dzieci w wieku od 9 lat, młodzież i dorośli przyjmowani są na czteroletni cykl nauki do tak zwanego „działu młodzieżowego". W trakcie roku szkolnego przeprowadzone są dwa egzaminy sprawdzające nabyte umiejętności uczniów (egzamin półroczny i końcoworoczny).

Na podstawie wyników z egzaminów oraz oceny za pracę indywidualną wystawianą przez nauczyciela instrumentu głównego uczeń otrzymuje świadectwo na zakończenie każdego roku nauki. Zakończenie nauki w dziale dziecięcym lub młodzieżowym honorowane jest dyplomem ukończenia. W ciągu roku szkolnego organizowane są również koncerty uczniowskie, popisy klasowe, na które zapraszani są również rodzice uczniów.

 

Nauczyciele pracujący w obecnym roku szkolnym to:

 

- mgr Ewa Dyrda - fortepian, instrumenty klawiszowe

 

- mgr Ryszard Czerwiński - gitara klasyczna

 

- Marcin Falkowski - gitara klasyczna, elektryczna, akustyczna, basowa, zajęcia wokalne

 

- mgr Krysztof Misiurek - skrzypce