Schola

SCHOLA CANTORUM SARIENSIS

Męska Schola Liturgiczna przy parafii pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach.
Rok 2005 upłynął pod znakiem wielkiej troski kościoła archidiecezjalnego
o rozwój muzyki liturgicznej. Wtedy to m. in. odbył się I Archidiecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej, arcybiskup Damian Zimoń wystosował specjalny list pasterski o muzyce liturgicznej, ustanowiono Dzień Muzyki Liturgicznej, który co roku obchodzony jest w jedną z niedziel października.

24 stycznia 2005 roku powstała w parafii pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba
w Żorach Męska Schola Liturgiczna. Założycielami scholi byli organiści,
a prowadzenie tej grupy powierzono organistce, pani Ewie Dyrda. Początkowo w scholi śpiewało siedem osób, a obecnie jest ich piętnaście. Członkowie tej grupy to osoby zaangażowane w różne działania przy parafii. Należą do niej: ministranci, członkowie grupy Novare, organiści, byli członkowie scholi młodzieżowej, działającej przy naszej parafii w latach 1975-85.

Z okazji drugiej rocznicy powstania Męskiej Scholi Liturgicznej zostało opracowane jej logo oraz schola przyjęła oficjalną nazwę Schola Cantorum Sariensis.

Główne cele, przyświecające tej grupie, to prowadzenie wszelkich śpiewów liturgicznych, a także zaznajomienie wiernych z bogactwem i pięknem tych śpiewów oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w liturgii poprzez wspólny śpiew. Realizując inne zalecenie Kościoła o powrocie do zapomnianego chorału gregoriańskiego, jako głównego źródła muzyki liturgicznej, schola wprowadziła także elementy tych właśnie śpiewów. Stąd w repertuarze oprócz tradycyjnych pieśni liturgicznych znalazły się również pieśni chorałowe wykonywane po łacinie, jak i części stałe Mszy Świętej, m.in. z Mszy De Angelis i Orbis Factor. Swoją działalność schola rozpoczęła od prowadzenia śpiewów podczas nabożeństw Gorzkich Żalów. Do tradycji weszło już prowadzenie śpiewu w trakcie obrzędów Triduum Paschalnego. Schola brała udział w różnego rodzaju obrzędach liturgicznych w innych parafiach,
m.in. na Kleszczówce, w Rowniu, w Rudziczce, w Knurowie i w Bujakowie.

 

Jak wskazuje sama nazwa – schola liturgiczna – jej głównym przeznaczeniem jest wykonywanie oraz prowadzenie wszelkich śpiewów liturgicznych. Podobnie, jak inne formacje służby kościelnej, ma swoje określone zadania do wypełnienia w trakcie liturgii eucharystycznej, jak i podczas nabożeństw. Te zadania są dokładnie regulowane odpowiednimi przepisami (ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego – instrukcja Musicam Sacram z 1967r.). Instrukcja Episkopatu Polski, o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, głosi że: „w każdym kościele powinna istnieć schola cantorum prowadząca i podtrzymująca śpiew wiernych”.

Schola Cantorum Sariensis oprócz wypełniania zadań liturgicznych prowadzi również działalność koncertową.

Do najważniejszych występów Scholi należy zaliczyć m. in.:

– Koncert w Muzeum Archidiecezjalnym Kurii Metropolitalnej w Katowicach,

– Misterium Wielkopostne w parafii pw. Św. Brata Alberta w Żorach,

– Koncert na „Żorskich Spotkaniach Chóralnych”,

– Koncert w ramach IX Impresji Kolędowych – Knurów 2007,

– Koncert w ramach I Żorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej 2007

„Fide et Amore” ,

– Koncert „Chóry dla hospicjum”, Żorski rynek 29.IX.2007,

– Koncert na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach,

wspólnie z „The 18th Century Ensamble London”,

– Koncert w Pawłowicach w ramach “Cyklu religijnych koncertów chóralnych”,

– Koncert kolędowy w parafii pw. Św. Brata Alberta w Żorach,

– Wspólny koncert żorskich chórów na rynku – „Święto Ogniowe” 2008 r.

Schola Cantorum Sariensis posiada w swym repertuarze liczne utwory liturgiczne i religijne, w tym pieśni chorałowe wykonywane po łacinie, jak i części stałe Mszy Świętej, m.in. z Mszy De Angelis i Orbis Factor. Szeroką gamę utworów chorału gregoriańskiego oraz pieśni z okresu renesansu i klasycyzmu, po utwory współczesnych kompozytorów.

Schola stale współpracuje m. in. z chórem Canticum novum z parafii pw. Św. Brata Alberta w Żorach oraz z żorską artystką – sopranistką Dagmarą Świtacz.

Męską Scholę Liturgiczną można usłyszeć w każdą trzecią niedzielę miesiąca,
na Mszach Świętych o 10:30 i 12:00, w okresie Wielkiego Postu w trakcie nabożeństw Gorzkich Żali, a także podczas comiesięcznych nabożeństw fatimskich o godzinie 20:30.