Szkoła muzyczna

Szkoła Muzyczna Stowarzyszenia Artystycznego Żory

Szkoła muzyczna została powołana do życia we wrześniu 2002 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów byłej Prywatnej Szkoły Muzycznej Spółki Cogito. Grupa założycielska ustanowiła zasady funkcjonowania nowej szkoły i stworzyła regulamin pracy tej placówki. Głównym zadaniem szkoły jest prowadzenie zajęć z zakresu nauki gry na instrumentach.

Zajęcia prowadzone są w formie lekcji indywidualnych. W szkole działają następujące klasy instrumentów:

  • fortepian,
  • gitara klasyczna,
  • gitara basowa,
  • skrzypce,
  • trąbka,
  • śpiew.

W zależności od potrzeb i zainteresowania uczniów w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia grupowe (grupy od 6-12 osób):

  • zajęcia umuzykalniające z elementami wstępnej gry na instrumentach (dla dzieci w wieku 5-6 lat),
  • zespoły wokalne (dzieci w wieku 6-12 lat),
  • zespoły instrumentalne,
  • audycje muzyczne.

Rekrutacja dzieci do szkoły odbywa się w formie wstępnego przesłuchania i oceny predyspozycji i zdolności muzycznych. Dzieci w wieku 5-8 lat są przyjmowane do sześcioletniego cyklu nauki na tak zwany „dział dziecięcy”. Dzieci w wieku od 9 lat, młodzież i dorośli przyjmowani są na czteroletni cykl nauki do tak zwanego „działu młodzieżowego”. W trakcie roku szkolnego przeprowadzone są dwa egzaminy sprawdzające nabyte umiejętności uczniów (egzamin półroczny i końcoworoczny).

Na podstawie wyników z egzaminów oraz oceny za pracę indywidualną wystawianą przez nauczyciela instrumentu głównego uczeń otrzymuje świadectwo na zakończenie każdego roku nauki. Zakończenie nauki w dziale dziecięcym lub młodzieżowym honorowane jest dyplomem ukończenia. W ciągu roku szkolnego organizowane są również koncerty uczniowskie, popisy klasowe, na które zapraszani są również rodzice uczniów.

 

Nauczyciele pracujący w obecnym roku szkolnym to:

  • Dyrektor Szkoły mgr Ewa Dyrda – fortepian,
  • mgr Katarzyna Misiurek – fortepian,
  • mgr Ryszard Czerwiński – gitara klasyczna, ukulele, harmonijka ustna,
  • Marcin Falkowski – gitara klasyczna, elektryczna, akustyczna, basowa,
  • mgr Tomasz Kozieł – trąbka, fortepian, wokal,
  • mgr Krzysztof Misiurek – skrzypce,
  • mgr Szymon Stochniol – skrzypce.