Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”

 

1) Prezes: Marcin Falkowski

2) Wiceprezes: Krzysztof Dyrda

3) Członek: Krzysztof Walczak

4) Członek: Ryszard Czerwiński

 

Komisja Rewizyjna

 

1) Przewodniczący: Piotr Huzarewicz

2) Sekretarz: Marek Marcisz

3) Członek: Arkadiusz Popek

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej: Ewa Dyrda

 

 

Stowarzyszenie Artystyczne „Żory” założone zostało we wrześniu 2002 roku i powstało w wyniku konieczności rozwiązania Prywatnej Szkoły Muzycznej Spółki „Cogito”. Aby była możliwa dalsza działalność szkoły, rodzice uczniów założyli stowarzyszenie.

W kwietniu 2007 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizaji Pożytku Publicznego.